Raport za rok akademicki 2013/2014 semestr letni


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA UCZELNIUczelniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Rok akademicki2013/2014lsemestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1429143105751310405781060 3.99 0.773.224.76 99
23469356794197335021101 4.11 0.783.334.89 99
Razem 7761781736932177310802162 4.04 0.78 3.27 4.8299
STUDIA NIESTACJONARNE
180841977020478255 4.07 0.793.284.86 100
2107022194103187153411 4.19 0.823.365.01 98
Razem 187826391173391231666 4.13 0.81 3.33 4.9499
Razem (S i NS)963910421271105216413112828 4.06 0.78 3.28 4.8599
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S