Raport za rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA UCZELNIUczelniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Rok akademicki2013/2014zsemestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1520453110672613178101192 4 0.753.264.75 99
2335916775403759506900 4.04 0.763.284.81 100
Razem 85636918811129207613162092 4.02 0.75 3.27 4.7799
STUDIA NIESTACJONARNE
19233128116242185249 4.16 0.693.474.85 100
29877201110175149345 4.15 0.793.364.94 99
Razem 191010329226417334594 4.16 0.74 3.41 4.999
Razem (S i NS)104737922101355249316502686 4.04 0.75 3.29 4.899
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S