Raport za rok akademicki 2012/2013 semestr letni


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA UCZELNIUczelniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Rok akademicki2012/2013lsemestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1352384736534916426827 3.96 0.783.184.74 98
Razem 352384736534916426827 3.96 0.78 3.18 4.7498
STUDIA NIESTACJONARNE
1100331278114213131236 3.9 0.833.074.73 97
Razem 100331278114213131236 3.9 0.83 3.07 4.7397
Razem (S i NS)4526115101464811295571063 3.95 0.79 3.16 4.7497
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S