Raport za rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA UCZELNIUczelniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Rok akademicki2012/2013zsemestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1450014310896259996251019 3.92 0.813.114.73 97
Razem 450014310896259996251019 3.92 0.81 3.11 4.7397
STUDIA NIESTACJONARNE
1132830288155273155427 4.06 0.833.234.89 98
Razem 132830288155273155427 4.06 0.83 3.23 4.8998
Razem (S i NS)5828173137778012727801446 3.95 0.82 3.14 4.7797
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S