Raport za rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ INSTYTUT OCHRONY ZDROWIAJednostka UczelniINSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Rok akademicki2012/2013z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1131328267194282216326 4.01 0.783.234.8 98
Razem 131328267194282216326 4.01 0.78 3.23 4.898
STUDIA NIESTACJONARNE
118974435471838 3.85 0.83.054.64 96
Razem 18974435471838 3.85 0.8 3.05 4.6496
Razem (S i NS)150235311229329234364 3.99 0.79 3.2 4.7898
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ INSTYTUT POLITECHNICZNYJednostka UczelniINSTYTUT POLITECHNICZNY
Rok akademicki2012/2013z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
111159235513429090154 3.63 0.842.84.47 91
Razem 11159235513429090154 3.63 0.84 2.8 4.4791
STUDIA NIESTACJONARNE
1580201686611959148 3.89 0.853.044.74 96
Razem 580201686611959148 3.89 0.85 3.04 4.7496
Razem (S i NS)1695112523200409149302 3.72 0.85 2.87 4.5793
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCHJednostka UczelniINSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH
Rok akademicki2012/2013z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1207223467297427319539 4.02 0.783.244.8 99
Razem 207223467297427319539 4.02 0.78 3.24 4.899
STUDIA NIESTACJONARNE
15593765410778241 4.31 0.743.565.05 99
Razem 5593765410778241 4.31 0.74 3.56 5.0599
Razem (S i NS)263126543351534397780 4.08 0.78 3.3 4.8699
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S