Raport za rok akademicki 2016/2017 semestr letni


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWOKierunek studiówBUDOWNICTWO InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1168114525381435 3.78 0.872.914.64 93
211104615182012 3.72 0.722.994.44 100
314401926472428 4.06 0.643.414.7 100
Razem 42311110661035875 3.86 0.77 3.08 4.6397
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)42311110661035875 3.86 0.77 3.08 4.6397
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU EKONOMIAKierunek studiówEKONOMIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
15155996213063156 4.09 0.773.334.86 99
2478271696262212 4.28 0.773.55.05 100
350202424158116180 4.4 0.563.844.96 100
Razem 14957194155350241548 4.26 0.72 3.54 4.97100
STUDIA NIESTACJONARNE
134266943915875 4 0.753.254.76 98
2356265337439143 4.22 0.783.435 99
3327111224993151 4.53 0.563.975.09 100
Razem 1025914598214190369 4.25 0.74 3.51 4.9999
Razem (S i NS)252016339253564431917 4.25 0.73 3.53 4.9899
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKAKierunek studiówELEKTROTECHNIKA InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1181117431182027 3.59 0.842.754.43 94
21863634337931 3.7 0.752.964.45 98
320615436453337 3.9 0.733.174.63 100
Razem 573151911101006295 3.74 0.78 2.96 4.5297
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)573151911101006295 3.74 0.78 2.96 4.5297
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU FILOLOGIAKierunek studiówFILOLOGIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
138119663884885 3.95 0.753.24.69 100
227707550624050 3.89 0.723.174.61 100
321824638503151 3.99 0.753.244.74 99
Razem 8763217151200119186 3.94 0.74 3.2 4.68100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)8763217151200119186 3.94 0.74 3.2 4.68100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIAKierunek studiówFIZJOTERAPIA InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
126311635914575 4.24 0.623.624.85 100
2408022216551249 4.59 0.645.19 100
3260012146365106 4.46 0.573.895.03 100
Razem 93115070219161430 4.45 0.61 3.84 5.07100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)93115070219161430 4.45 0.61 3.84 5.07100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU KOSMETOLOGIAKierunek studiówKOSMETOLOGIA InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
19001813162122 4.09 0.733.364.82 100
218401411372696 4.49 0.643.845.13 100
3204012152618133 4.6 0.633.975.23 100
Razem 478044397965251 4.46 0.68 3.78 5.14100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)478044397965251 4.46 0.68 3.78 5.14100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYNKierunek studiówMECHANIKA I BUDOWA MASZYN InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
111113428171714 3.75 0.723.044.47 99
220924134433752 4.04 0.753.294.8 99
318002422602153 4.16 0.683.484.84 100
Razem 5003998412075119 4.02 0.73 3.28 4.7599
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)5003998412075119 4.02 0.73 3.28 4.7599
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWOKierunek studiówPIELĘGNIARSTWO InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1431070436753198 4.31 0.763.545.07 100
233401464032242 4.72 0.524.25.25 100
31913883619117 4.57 0.663.915.23 98
Razem 95639257143104557 4.5 0.69 3.81 5.2100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)95639257143104557 4.5 0.69 3.81 5.2100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU POLITOLOGIAKierunek studiówPOLITOLOGIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
10000000 0 000 100
21730185412188 4.45 0.673.785.12 100
320406274220109 4.49 0.623.875.11 100
Razem 377024328341197 4.47 0.64 3.83 5.11100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)377024328341197 4.47 0.64 3.83 5.11100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PRACA SOCJALNAKierunek studiówPRACA SOCJALNA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
12030711515480 4.47 0.543.925.01 100
225001502832175 4.7 0.554.165.25 100
32310001729185 4.86 0.294.575.16 100
Razem 6840221196115440 4.69 0.5 4.19 5.19100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
3246119184213 4.84 0.434.415.28 100
Razem 246119184213 4.84 0.43 4.41 5.28100
Razem (S i NS)93012320114119653 4.73 0.49 4.24 5.22100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNEKierunek studiówRATOWNICTWO MEDYCZNE InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
119705116372370 4.11 0.813.314.92 100
2346229196730199 4.5 0.693.815.18 99
3315119156020200 4.58 0.643.945.21 100
Razem 8583995016473469 4.44 0.72 3.72 5.16100
STUDIA NIESTACJONARNE
18808610955 4.55 0.683.875.23 100
20000000 0 000 100
3239015114018155 4.6 0.623.985.22 100
Razem 327023175027210 4.59 0.63 3.95 5.22100
Razem (S i NS)1185312267214100679 4.48 0.7 3.78 5.18100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU TRANSPORTKierunek studiówTRANSPORT InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2016/2017l semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
117925629432623 3.78 0.723.064.51 99
226627348672254 3.86 0.753.124.61 99
322614442792832 3.91 0.653.264.56 100
40000000 0 000 100
Razem 671517311918976109 3.86 0.71 3.15 4.5799
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
30000000 0 000 100
40000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)671517311918976109 3.86 0.71 3.15 4.5799
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PRACA SOCJALNAKierunek studiówPRACA SOCJALNA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2016/2017l semestrletni Poziom kształceniaII stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
13280542336260 4.83 0.44.435.22 100
22450221813210 4.87 0.354.525.22 100
Razem 5730764149470 4.85 0.38 4.47 5.22100
STUDIA NIESTACJONARNE
13090112316268 4.89 0.314.585.2 100
23360211610307 4.92 0.284.645.2 100
Razem 6450323926575 4.91 0.3 4.61 5.2100
Razem (S i NS)1218010880751045 4.88 0.34 4.54 5.21100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S