Raport za rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWOKierunek studiówBUDOWNICTWO InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
125005934544459 4.02 0.743.284.76 100
222226148504516 3.77 0.663.114.43 99
Razem 4722120821048975 3.9 0.72 3.19 4.62100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
210122614181823 3.95 0.83.154.76 98
Razem 10122614181823 3.95 0.8 3.15 4.7698
Razem (S i NS)57341469612210798 3.91 0.73 3.18 4.6499
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU EKONOMIAKierunek studiówEKONOMIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
195215306178219133101 3.73 0.713.024.44 98
28751214128185117230 4.01 0.763.254.77 100
Razem 182716520306404250331 3.86 0.75 3.12 4.6199
STUDIA NIESTACJONARNE
125903442804261 4.1 0.663.444.77 100
232715832756299 4.17 0.733.434.9 100
Razem 58619274155104160 4.14 0.7 3.43 4.84100
Razem (S i NS)241317612380559354491 3.93 0.75 3.18 4.6899
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKAKierunek studiówELEKTROTECHNIKA InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
121405631413353 3.99 0.773.224.76 100
21111463016126 3.54 0.632.914.17 99
Razem 325110261574559 3.84 0.75 3.09 4.59100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
274335161163 3.42 0.652.774.07 96
Razem 74335161163 3.42 0.65 2.77 4.0796
Razem (S i NS)399413777685162 3.76 0.75 3.01 4.5199
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU FILOLOGIAKierunek studiówFILOLOGIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1394093521343877 3.94 0.73.244.64 100
2292110844643837 3.74 0.723.024.46 100
Razem 68612019619876114 3.86 0.71 3.14 4.57100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)68612019619876114 3.86 0.71 3.14 4.57100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIAKierunek studiówFIZJOTERAPIA InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1630416310012098145 3.96 0.773.194.73 99
24950572512083210 4.37 0.683.695.05 100
Razem 11254220125240181355 4.14 0.76 3.38 4.9100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
21320203202564 4.42 0.723.75.14 100
Razem 1320203202564 4.42 0.72 3.7 5.14100
Razem (S i NS)12574240128260206419 4.17 0.76 3.41 4.93100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU KOSMETOLOGIAKierunek studiówKOSMETOLOGIA InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
15337774915866176 4.18 0.743.434.92 99
Razem 5337774915866176 4.18 0.74 3.43 4.9299
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)5337774915866176 4.18 0.74 3.43 4.9299
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYNKierunek studiówMECHANIKA I BUDOWA MASZYN InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
113404425191630 3.86 0.783.084.65 100
292341172902 3.42 0.562.863.97 97
Razem 22638542481632 3.68 0.73 2.95 4.4199
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
2123159302166 3.46 0.582.874.04 99
Razem 123159302166 3.46 0.58 2.87 4.0499
Razem (S i NS)349414472692238 3.6 0.69 2.91 4.2999
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWOKierunek studiówPIELĘGNIARSTWO InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
17884125106187152214 4.13 0.723.414.85 99
218802915502965 4.23 0.713.524.94 100
Razem 9764154121237181279 4.15 0.72 3.43 4.87100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)9764154121237181279 4.15 0.72 3.43 4.87100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU POLITOLOGIAKierunek studiówPOLITOLOGIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
127402021936377 4.28 0.593.694.88 100
2378073419154119 4.14 0.743.44.88 100
Razem 65209362184117196 4.2 0.69 3.51 4.89100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
20000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)65209362184117196 4.2 0.69 3.51 4.89100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PRACA SOCJALNAKierunek studiówPRACA SOCJALNA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
13840173114371122 4.33 0.573.764.89 100
245002015111118186 4.48 0.553.945.03 100
Razem 83403746254189308 4.41 0.56 3.85 4.97100
STUDIA NIESTACJONARNE
11840910684354 4.33 0.553.784.89 100
223003153032150 4.68 0.514.175.19 100
Razem 414012259875204 4.52 0.56 3.97 5.08100
Razem (S i NS)124804971352264512 4.45 0.56 3.89 5.01100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNEKierunek studiówRATOWNICTWO MEDYCZNE InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
132947647785470 3.97 0.753.214.72 99
Razem 32947647785470 3.97 0.75 3.21 4.7299
STUDIA NIESTACJONARNE
129034130477594 4.24 0.743.54.98 99
Razem 29034130477594 4.24 0.74 3.5 4.9899
Razem (S i NS)619711777125129164 4.1 0.76 3.34 4.8599
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU TRANSPORTKierunek studiówTRANSPORT InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2013/2014z semestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1322197052714268 3.86 0.853.014.71 94
2256812640431029 3.5 0.732.774.23 97
Razem 57827196921145297 3.7 0.82 2.88 4.5295
STUDIA NIESTACJONARNE
119004434472540 3.96 0.723.234.68 100
Razem 19004434472540 3.96 0.72 3.23 4.68100
Razem (S i NS)7682724012616177137 3.76 0.8 2.96 4.5796
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S