Raport za rok akademicki 2012/2013 semestr letni


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWOKierunek studiówBUDOWNICTWO InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
12812211932453231 3.53 0.832.74.36 92
Razem 2812211932453231 3.53 0.83 2.7 4.3692
STUDIA NIESTACJONARNE
111813121231329 3.93 0.783.154.72 99
Razem 11813121231329 3.93 0.78 3.15 4.7299
Razem (S i NS)3992315053684560 3.65 0.83 2.81 4.4894
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU EKONOMIAKierunek studiówEKONOMIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1772213713518691221 4.08 0.743.344.81 100
Razem 772213713518691221 4.08 0.74 3.34 4.81100
STUDIA NIESTACJONARNE
130587924704480 3.98 0.833.164.81 97
Razem 30587924704480 3.98 0.83 3.16 4.8197
Razem (S i NS)107710216159256135301 4.05 0.76 3.29 4.8199
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKAKierunek studiówELEKTROTECHNIKA InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1221436945321319 3.31 0.882.434.19 76
Razem 221436945321319 3.31 0.88 2.43 4.1976
STUDIA NIESTACJONARNE
1105854191095 3.33 0.72.634.04 92
Razem 105854191095 3.33 0.7 2.63 4.0492
Razem (S i NS)3265112364422224 3.32 0.83 2.49 4.1481
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU FILOLOGIAKierunek studiówFILOLOGIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1372283971045036 3.8 0.633.174.43 99
Razem 372283971045036 3.8 0.63 3.17 4.4399
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)372283971045036 3.8 0.63 3.17 4.4399
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIAKierunek studiówFIZJOTERAPIA InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
145010505812060152 4.18 0.763.434.94 98
Razem 45010505812060152 4.18 0.76 3.43 4.9498
STUDIA NIESTACJONARNE
113913199353330 3.98 0.93.084.88 90
Razem 13913199353330 3.98 0.9 3.08 4.8890
Razem (S i NS)58923696715593182 4.14 0.8 3.34 4.9396
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYNKierunek studiówMECHANIKA I BUDOWA MASZYN InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
19606415872 3.31 0.522.793.84 100
Razem 9606415872 3.31 0.52 2.79 3.84100
STUDIA NIESTACJONARNE
1118065271574 3.4 0.552.853.94 100
Razem 118065271574 3.4 0.55 2.85 3.94100
Razem (S i NS)21401294223146 3.36 0.54 2.82 3.9100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWOKierunek studiówPIELĘGNIARSTWO InstytutInstytut Ochrony Zdrowia
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
149001004917742122 4.04 0.713.334.74 100
Razem 49001004917742122 4.04 0.71 3.33 4.74100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)49001004917742122 4.04 0.71 3.33 4.74100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU POLITOLOGIAKierunek studiówPOLITOLOGIA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1383249519764120 4.19 0.713.484.9 99
Razem 383249519764120 4.19 0.71 3.48 4.999
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)383249519764120 4.19 0.71 3.48 4.999
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PRACA SOCJALNAKierunek studiówPRACA SOCJALNA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1320321239761115 4.33 0.653.694.98 99
Razem 320321239761115 4.33 0.65 3.69 4.9899
STUDIA NIESTACJONARNE
11701103442488 4.51 0.623.895.13 99
Razem 1701103442488 4.51 0.62 3.89 5.1399
Razem (S i NS)4904312614185203 4.39 0.64 3.75 5.0499
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU PRACA SOCJALNAKierunek studiówPRACA SOCJALNA InstytutInstytut Stosowanych Studiów Społecznych
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
10000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
STUDIA NIESTACJONARNE
10000000 0 000 100
Razem 0000000 0 0 0 0100
Razem (S i NS)0000000 0 0 0 0100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKU TRANSPORTKierunek studiówTRANSPORT InstytutInstytut Politechniczny
Rok akademicki2012/2013l semestrletni Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
1138044295069 3.66 0.583.084.24 100
Razem 138044295069 3.66 0.58 3.08 4.24100
STUDIA NIESTACJONARNE
148020111610 3.48 0.463.023.94 100
Razem 48020111610 3.48 0.46 3.02 3.94100
Razem (S i NS)186064406679 3.62 0.56 3.06 4.17100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S